Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 3. 2020

Zápisový lístek

 

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia.

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních škol v 1. kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpět pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního.